SAMEN-
WERKEN 
IN DE REGIO

VOOR KWALITEIT EN DUURZAAMHEID
VAN ZORG.

Van organisatie naar organiseren. Verder kijken dan de muren van je eigen organisatie om partners of te vinden met hetzelfde doel: de kwaliteit van zorg in de regio overeind houden. Nu en in de toekomst. De zorg is in beweging en samenwerken wordt steeds belangrijker. Dit doen we door van elkaar te leren en uit te zoeken hoe dingen samen anders, beter en efficiënter georganiseerd kunnen worden. Met slimme manieren om cliëntinformatie uit te wisselen door verschillende zorgpartijen rondom de klant bijvoorbeeld.

Samen kunnen we meer bereiken voor ouderen in de regio”

SAMENWERKEN IN
DE REGIO

VOOR KWALITEIT EN
DUURZAAMHEID
VAN ZORG

Of samen een tijdelijk thuis te bieden voor ouderen die echt niet meer thuis kunnen wonen, al lang wachten op een plek in de regio en anders buiten de regio moeten gaan wonen. En ook werken we samen door ons te verenigen in netwerken op de thema’s kwetsbare ouderen, dementie en palliatieve zorg. We zijn trots op deze samenwerkingen. Samen kunnen we meer bereiken voor ouderen in de regio. Met daarbij altijd in het achterhoofd: de behoeften van de klant. In deze terugblik lichten we een paar samenwerkingen uit.

SAMENWERKEN
IN DE REGIO


ZORG EN IT

PGO
"De doelen die we in de regio samen hebben op het gebied van zorg en IT zijn alleen te behalen door het met elkaar te doen", zegt Evelien Vaags, verpleegkundig informatiekundige bij Sensire. Onze regio vervult hierin graag een voorlopersrol voor heel Nederland. "Door onder andere een initiatief van Huisartsenzorg Oude IJssel, Santiz, het medisch servicecentrum Naast en Sensire hebben klanten regie op eigen gezondheidsinformatie. Elke klant heeft een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin alle gezondheidsinformatie samenkomt. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale informatiesysteem Get Real Health. Een groep COPD-patiënten maakt daar nu als eerste gebruik van. In 2020 gaan we dit verder uitbreiden." 

eOverdracht
Een zelfde soort samenwerking, maar dan alleen voor zorgprofessionals onderling, is de eOverdracht voor verpleegkundigen en verzorgenden. Evelien: "In de zomer zijn Santiz en een aantal VVT organisaties waaronder Sensire gestart met een proef om gezondheidsinformatie uit te wisselen dat gestandaardiseerd en gedigitaliseerd plaatsvindt (met uiteraard toestemming van de klant) om de zorg te kunnen continueren in een overdrachtssituatie. Er zijn minder handmatige handelingen nodig en informatie wordt opgehaald vanuit beschikbare en reeds vastgelegde informatie.”


ZORG EN IT

Wondzorg 
In 2019 startten twee dermatologieverpleegkundigen van het ziekenhuis met het bezoeken van klanten van Sensire voor een dag in de week. Dat maakt dat klanten niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis of huisarts moeten voor huidzorg. En dat heeft ook andere, bijkomende voordelen, vertelt Annemie Waenink, gespecialiseerd verpleegkundige wond.

“Omdat de dermatologieverpleegkundigen bij iemand thuis komen, krijgen zij meer beeld bij de situatie waarin iemand zich bevindt. Ze zien, anders dan bij een ziekenhuisbezoek, het complete plaatje door in iemands eigen omgeving in gesprek te gaan. Waardoor eerder preventief gesignaleerd kan worden. En ook tussen collega’s onderling en huisartsen zijn de lijntjes kort, waardoor mogelijke huidklachten en -ziekten in een eerder stadium aan het licht komen en behandeld kunnen worden. Zo samenwerken rondom de klant is de toekomst!”

ER KAN 
MEER THUIS

Bouwen aan duurzame, kwalitatieve zorg betekent ook inspelen op maatschappelijke trends. Samen spelen we in op de trend dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Op verschillende manieren.

Nachtzorg
Sinds juni 2019 trekken de ‘nachtzusters’ van Sensire, Careaz en Marga Klompé samen op. Door gezamenlijk thuiszorg in de nachtelijke uren aan te bieden, wordt met deze samenwerking voorkomen dat mensen met een acute zorgvraag te lang moeten wachten op hulp.

Het oostelijke deel van de Achterhoek is relatief dunbevolkt. Daardoor is het voor de zorgorganisaties relatief duur en lastig om dienstdoende wijkverpleegkundigen op tijd bij de mensen thuis te krijgen. De afstanden die de wijkverpleegkundigen moeten afleggen in de nachtelijke uren zijn vaak groot. Dat is heel vervelend als er acuut ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld na een valpartij of onwel wording.


Oncolytica thuis 
Onderdeel van de strategie van onze samenwerkingspartner Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn is om meer zorg naar huis te verplaatsen. Onder andere door, waar mogelijk, oncolytica toe te dienen in de thuissituatie. Hiervoor zochten zij naar partners om dit samen verder uit te werken. En zo zaten zorgorganisatie Vérian en Sensire ook aan tafel. Met een grote gezamenlijke ambitie: 30% van het huidige volume in de toekomst thuis toe dienen aan patiënten. Een mooi streven dat wij in 2019 startten met het thuis afkoppelen van medicatie door oncologie verpleegkundigen en het VTH team. Daphne Donders, relatiemanager Sensire: “Het is mooi dat dat nu thuis kan, omdat iemand daar anders een paar dagen voor in het ziekenhuis ligt. Dit willen we verder uitbreiden met de mogelijkheid om thuis injecties toe te dienen, waarvoor we de voorbereidingen al hebben gedaan. Ook is ons doel om immunotherapie thuis aan te bieden. En zijn er zelfs al ideeën om verpleegkundigen zelf gezamenlijk op te leiden om oncolytica thuis toe te kunnen en mogen dienen.”

Voor de klant is het thuis aanbieden van oncolytica erg prettig, vertelt Daphne. “Het is fijn voor iemand, en zijn omgeving, om in het ziekteproces en tijdens de ziekteverwerking thuis de behandelingen te kunnen ondergaan. Hier zijn telkens dezelfde mensen bij betrokken, wat erg vertrouwd en dichtbij voelt. Zeker als iemand in de palliatieve fase terechtkomt is het zien van dezelfde gezichten belangrijk. Daarnaast kan er, doordat steeds dezelfde verpleegkundigen de klant in zijn eigen thuissituatie spreekt, sneller preventief worden gesignaleerd.”

Voor de zorgorganisaties is het aanbieden van nachtzorg een stuk eenvoudiger en efficiënter. Daarnaast zijn er meer uren in de nacht beschikbaar. Er rijden permanent drie wijkverpleegkundigen door de vier gemeenten. Zij worden aangestuurd vanuit het Medisch Service Centrum van NAAST. Daar komen alle telefoontjes en noodmeldingen binnen. De verpleegkundigen van NAAST schatten de meldingen in en geven als nodig opdracht aan de dienstdoende verpleegkundigen.


ER KAN 
MEER THUIS


De Slingebeek
Ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en ouderen die ontslagen worden uit een ziekenhuis of revalidatieafdeling, moeten steeds vaker wachten tot er een plek vrijkomt in woonzorglocatie in de buurt. Tot het zover is, worden zij ondergebracht in een zorglocatie buiten de vertrouwde regio. Ver van familie en vrienden. Dat laten we niet gebeuren. Zeker niet in de Achterhoek, waar het goed gebruik is dat we naar elkaar omkijken. Daarom startten we samen met  Azora en Markenheem in 2019 met het maken van plannen voor een gezamenlijk woonzorgcomplex in Gaanderen: De Slingebeek

Samen voelen we ons geroepen om ouderen en mantelzorgers te helpen. Tot zij binnen zes maanden verhuizen naar hun definitieve woonplek op een van de woonzorglocaties van de drie partijen naar keuze. Phyleen de Jong, manager zorg en wonen van Markenheem over het plaatsen van mensen in hun eigen leefomgeving:

“Garanderen is een groot woord. Dat kunnen we niet. We kunnen wel erg ons best doen om te zorgen dat mensen in hun eigen omgeving blijven.” Directeur wonen met zorg Marleen van der Sijs van Sensire vult aan: “Samenwerking brengt daarin meer tot stand dan dat je alle drie op je eigen eilandje blijft.”

Lees en bekijk alles over
De Slingebeek op
www.deslingebeek.nl.

Bekijk het filmpje over de start van de bouw van De Slingebeek

DE SLINGEBEEK

Wie wij zijn

Verloop drukkerij is een modern bedrijf met oog voor communicatie. In onze reclamestudio geven onze vormgevers op creatieve wijze vorm aan de wensen en ideeën van de klant. Het aantal lezers van digitale media wordt steeds groter. Voor Verloop drukkerij is dit aanleiding om onze dienstverlening uit te breiden met online publicaties.
Volledig scherm