LEVEN ZOALS 
WIJ WILLEN

Leven zoals u wilt vertalen we bij Sensire zo: alles draait om de relatie tussen onze klanten en de zorgprofessionals. Maar wat betekent dat voor de organisatie? Die vraag kwam in 2018 volop aan de orde.

Of je nu (wijk)verpleegkundige of verzorgende bent, communicatieadviseur of salarisadministrateur: Elke baan heeft zijn leuke kanten en belangrijke bijzaken. Sommige taken moeten nu eenmaal gebeuren. Maar wat nu als je zoveel bezig bent met die taken dat je passie voor het echte werk in het gedrang komt? Te vaak is dat het geval, ook bij Sensire. Ondanks de betrokkenheid en de inzet van alle collega’s, moesten we constateren dat we elkaar niet altijd versterken op de manier die we zouden willen. 

2016 en 2017 stonden in het teken van het versterken van de relatie tussen onze klanten en onze medewerkers. De belofte ‘Leven zoals u wilt’ in de praktijk brengen is een proces geweest van vallen, opstaan en weer doorgaan. De antwoorden op de vragen ‘Wat vinden onze klanten belangrijk?’ én ‘Wat vinden onze medewerkers belangrijk?’ hebben we in 2018 samengebracht. Dit heeft geleid tot een organisatiebeweging waarbij we met een aangepaste manier van werken de vernieuwing van de zorg ook ‘onder de motorkap’ nog meer kunnen waarmaken.

De organisatie als ondersteuner van de relatie tussen zorgprofessional en klant: dat  is het nieuwe uitgangspunt. Hierbij past een werkomgeving met alle ruimte voor iedere medewerker om te doen waar hij of zij goed in is zonder belemmering van werkprocessen en systemen, met heldere kaders én vooral met de blik gericht op de toekomst. We hebben een werkwijze ontwikkeld waarin de zorgprofessionals niet belast worden met zaken en taken die niet direct bijdragen aan het primaire proces. De ondersteunende dienstverlening is voor een aantal teams inmiddels zo dicht mogelijk bij en rondom de zorgprofessional en klant georganiseerd.

Die algemene definities krijgen nu langzaam maar zeker vorm: in nieuwe processen en manieren van samenwerken die direct voordeel opleveren voor en bijdragen aan de effectiviteit van de zorg en aan de verzelfstandiging van de teams. Bedrijfsmatige processen worden gedecentraliseerd, op gemeente- of wijkniveau, en ondersteund door een medewerker die hiervoor specifiek is aangesteld. Daarmee ontstaat is één duidelijk aanspreekpunt voor de medewerkers in de wijkteams.

Wat vinden onze klanten belangrijk?’ én ‘Wat vinden onze medewerkers belangrijk?

Het jaar 2018 was het jaar van de eerste grote stappen, voornamelijk in de wijkzorg. Komen jaar krijgt deze ondersteuningswijze nog meer vorm binnen zowel Zorg Thuis als Wonen met Zorg. Dat blijft een gezamenlijke zoektocht, waarbij een centrale waarde altijd het uitgangspunt blijft: het geluk van onze klanten en het werkgeluk van de medewerkers.

DE HEER FOKKERS (94 JAAR) EN VERPLEEGKUNDIGE MONIQUE TETTEROO

Wie wij zijn

Verloop drukkerij is een modern bedrijf met oog voor communicatie. In onze reclamestudio geven onze vormgevers op creatieve wijze vorm aan de wensen en ideeën van de klant. Het aantal lezers van digitale media wordt steeds groter. Voor Verloop drukkerij is dit aanleiding om onze dienstverlening uit te breiden met online publicaties.
Volledig scherm