Nederlanders zijn gelukzoekers. Wie op zoek gaat naar een boek over geluk, kan bij de grootste online boekwinkel kiezen uit 3152 titels. Ook bij Sensire spreken we (weer) vrijuit over geluk. Sterker nog, onze klantbelofte begint ermee:
‘Uw geluk, dat motiveert ons’.

Is die zoektocht naar geluk de zoveelste hype of is er meer aan de hand? Geluk is voor ons iets anders dan zorgeloosheid. Geluk zegt iets over de mate waarin je het leven als zinvol ervaart. Die zoektocht naar geluk houdt nooit op: jong of oud, gezond of ziek. En dat is iets waar niet alleen onze bewoners en klanten, maar ook onze zorgprofessionals zich door aangesproken voelen. Want specialist, verzorgende en verpleegkundige doen niets liever dan bijdragen aan zinvol leven.


GELUK DOOR ZINVOL LEVEN
Bijdragen aan geluk: dat doen we door klanten en bewoners de regie op hun leven zoveel mogelijk te laten behouden, juist als het moeilijk wordt. Door klanten en bewoners echt te zien, te waarderen om wie ze zijn en in plaats van ons te laten leiden door die beperking. Door hen vrij te laten in hun eigen levenskeuzes, ook als ons zorghart daar soms van ineenkrimpt.

Daarom doen we onze klant een belofte: “Uw geluk, dat motiveert ons.” Deze zoektocht naar geluk kenmerkt de reis die we als Sensire maken. In 2016 zochten we naar het geluk van onze klanten, in 2017 het werkgeluk van onze zorgprofessionals en in 2018 kwamen beide samen in de vraag: wat zegt die zoektocht naar geluk over onze visie op zorg en organisatie?


DE VRAAG: KLAAR VOOR 
WELKE TOEKOMST?
Met vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende individualisering staat niet alleen de betaalbaarheid, maar ook de inhoud van de zorg onder druk. Hoe zorgen we ervoor dat komende generaties de zorg krijgen die ze nodig hebben - en dat deze zorg een bijdrage levert aan het behouden van een zinvol bestaan? Wie wil die zorg leveren, op welke manier? En… wie gaat dat betalen?

TIJD VOOR EEN 
ANDER ANTWOORD
Sensire is ervan overtuigd dat het standaardantwoord niet voldoet: het antwoord van meer handen aan het bed. We weten al dat die handen er straks niet meer zijn. Steeds meer verwachten van steeds minder zorgprofessionals: het verhaal van meer handen aan het bed is dromen over een tijd die niet meer bestaat, en die ook niet meer terugkomt. En het is maar de vraag of de klant van de toekomst ook droomt van meer handen aan het bed. We zien het nu al: een nieuwe generatie zorgvragers komt binnen, met andere vragen en andere verwachtingen.

GELUK: ZINVOLLE ZORG VOOR ZINVOL LEVEN

De juiste handen op de juiste plaats, daar begint het mee. Dat betekent voor ons: eerst goed denken en dan pas doen! Verpleegkundig specialisme zó inzetten dat hun kennis en vaardigheden maximaal worden ingezet voor de klant. Soms leidt dat tot minder, in plaats van meer handen aan het bed. Digitale innovatie ondersteunt dan de burger en de zorgprofessional om te groeien in zelfstandigheid en regie. Verpleegkundigen die hun vak als autonome professional invullen maken de zorg écht zinvol. Autonome professionals die we uitrusten met de juiste middelen en ondersteuning, vormen de toekomst van de zorg. Zij geven onze klanten en bewoners regie over hun leven, waardering als individu en vrijheid in levenskeuzes. 
Zo bouwen we samen, als zorgprofessional, als organisatie en als maatschappij aan de zorg van de toekomst.

Klik op het pijltje rechts 
om door te bladeren

Bij dit icoon kunt u naar beneden scrollen

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

2018:
EEN ZOEKTOCHT NAAR GELUK

Wie wij zijn

Verloop drukkerij is een modern bedrijf met oog voor communicatie. In onze reclamestudio geven onze vormgevers op creatieve wijze vorm aan de wensen en ideeën van de klant. Het aantal lezers van digitale media wordt steeds groter. Voor Verloop drukkerij is dit aanleiding om onze dienstverlening uit te breiden met online publicaties.
Volledig scherm