COLLEGA'S OVER DE DAG VAN DE KLANT

Collega’s Zorg Thuis:
“Het was een waardevolle dag”
“Wat kwamen er veel herkenbare dingen voorbij! Bijvoorbeeld dat uit het onderzoek van Mare naar voren kwam dat klanten zich aanpassen aan ons. Dat zijn ze zo gewend, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Klanten moeten gewoon hun leven kunnen leiden zoals ze dat gewend zijn. Daar moeten we met elkaar over in gesprek. Het is een compromis tussen wat onze klant fijn zou vinden en onze eigen planning. Zo kregen we nog wel meer tips om samen over na te denken. Zoals een goed intakegesprek voor familie om samen te kijken wat zij kunnen doen en wat de zorg doet. Daar ligt nog wel een aandachtspunt. En ook zouden we een kijkje in de keuken kunnen nemen bij collega’s van Wonen met Zorg. Om de locaties meer te leren kennen, zodat je weet wat voor een klant passend zou zijn als thuis blijven wonen niet meer kan. Andersom zouden collega’s van Wonen met Zorg bij onze klanten op bezoek kunnen gaan om te zien hoe zij thuis leven. Zodat zij het huis hebben gezien waar zij wonen. We zouden eigenlijk wel een uitwisselings-programma kunnen organiseren!”

Esther:
“Ik kreeg een warm gevoel van het ochtenddeel.”
“Het was voor mij de eerste keer Dag van de Klant. Ik wist eerst nog niet zo goed wat ik me erbij voor moest stellen. Maar ik ben verrast. Die prachtige filmbeelden van onze collega’s, klanten en familie. En de manier waarop collega’s Wonen met Zorg en Wijkzorg, en een mantelzorger met elkaar in gesprek gingen op het podium maar ook vanuit de zaal. Ik kreeg er een warm gevoel van. En het bracht me nieuwe inzichten. “Zeker,” zegt Sonja. “We zouden collega’s in de wijk meer moeten opzoeken. En zij zouden ook eens langs kunnen komen bij ons. Zo zou er een snellere doorstroming kunnen ontstaan van Wijkzorg naar Wonen met Zorg als de behoefte van de klant verandert.” Esther: “Eens! Maar ik vraag me wel af of ik de naam ‘Dag van de Klant’ wel zo passend vind. We gaan eigenlijk als collega’s met elkaar in gesprek. Ja wel over de klant, die staat natuurlijk centraal.” Sonja: “Maar we doen het samen.” 

Stella en Judith: 
“Mooie verhalen en activiteiten over het doen van de juiste dingen. Maar dat is soms wel moeilijk, want wat is juist? Soms betekent ‘Leven zoals u wilt’ voor zorgprofessionals ook dat ze risico nemen. Zoals het naar buiten ‘laten gaan’ van een bewoonster met dementie zoals op dat filmpje van De Lindenhof. Mooi dat dit kan en mooi dat wij als teamregisseurs hierbij straks een rol kunnen vervullen in het ondersteunen en adviseren van de medewerkers. Wij als teamregisseur kunnen dat ondersteunen door alles daaromheen te regelen. Dingen die niet direct met de zorg zelf te maken hebben die anders veel te veel tijd kosten. We willen graag de verbinding zoeken en kijken waar dingen anders of beter geregeld kunnen worden.”

Manon ten Brink: 
pilot wijgro-ondersteuners
“Heel inspirerend. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar door het enthousiasme van de cursusleidster kreeg ik meteen energie! Een paarse koe, Donald Trump, heliumballonnen… zomaar een greep uit de ‘gekke’ opdrachten die we kregen. Buiten de gebaande paden kijken en niet voor save gaan. Het zet je aan het denken om ook anders naar de zorg te kijken. Ons groepje kwam niet als winnaar uit de bus, maar ons digitale datingbureau om je familie uit te breiden, zou zomaar een kans van slagen hebben!” lacht ze. “Ik ben erg geïnspireerd geraakt en flink gelachen!” 

Marlon Groot Zevert:
pilot clusterondersteuner
“Out of the box denken… Je denkt dat je dat regelmatig wel doet en ook wel kan. Totdat je wordt uitgedaagd op de dag van de klant om het traditionele denken even helemaal los te laten. Onmiddellijk komen er allerlei (voor)oordelen naar boven. Dat kan toch niet! Wat gek, wat vreemd! Hoe verzin je dat nu toch? Hier kunnen we toch niets mee?! Je word je gelijk bewust hoe vast je zit in bepaalde denkpatronen. Het was een korte ervaring met deze workshop out of the box denken maar het creëert openheid om tot hele nieuwe inzichten te komen, die in de praktijk veel op kunnen leveren.”

Esther van Loo (teamverpleegkundige 1 Den Ooiman) en 
Sonja Alberts (woonbegeleider 2 Hackforterhof)

Stella Platter (pilot wijgro-ondersteuner) en
Judith Reusen (projectmanager)

Wie wij zijn

Verloop drukkerij is een modern bedrijf met oog voor communicatie. In onze reclamestudio geven onze vormgevers op creatieve wijze vorm aan de wensen en ideeën van de klant. Het aantal lezers van digitale media wordt steeds groter. Voor Verloop drukkerij is dit aanleiding om onze dienstverlening uit te breiden met online publicaties.
Volledig scherm